Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Gospodarka ściekowa

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy w Dalikowie informuje o obowiązku zgłoszenia rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowej oczyszczalni ścieków - art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
z 2022 r., poz. 2519).

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Dalików, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej
o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy w Dalikowie lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Zgłoszenia należy dostarczyć w terminie: do 31 marca 2023 roku do Urzędu Gminy
w Dalikowie, Plac Powstańców 1, pokój nr 29.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych, obowiązani są na każde wezwanie organu kontrolującego do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług przez okazanie takich umów
i dowodów uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury vat).

  Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych - zgodnie z zapisem ustawy utrzymania czystości i porządku
w gminach. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w sposób systematyczny,
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu.  W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, pozbywania się osadów ściekowych musi być zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Dalików.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

   

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-06 15:12przez:
Opublikowano:2022-06-06 11:33przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:4820

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo