Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu poddębickiego (I)

 Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach realizuje projekt  

„Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu poddębickiego (I)” 

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027  

Priorytet FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem

Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa – PUP

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach realizuje projekt  

„Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu poddębickiego (I)” 

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027  

Priorytet FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem

Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa – PUP

Zadania realizowane w ramach projektu:
zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez indywidualne plany działania,
                    poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
zadanie 2 – Staże,
zadanie 3 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
zadanie 4 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Grupy docelowe:

Projekt adresowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:   
  ●  kobiet
  ●  osób młodych (osoby w wieku między 18 a 29 rokiem życia)

  •  osób starszych (osoby w wieku 55 lat i więcej)
  •  osób z niepełnosprawnościami
  •  osób długotrwale bezrobotnych
  •  osób o niskich kwalifikacjach

Cel projektu:
Poprawa dostępu do zatrudnienia.   

Efekty projektu:

Zakłada się, że 150 osób bezrobotnych, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, podejmie zatrudnienie po opuszczeniu projektu.
                                                                                            
Wartość projektu:   6 320 211,55 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:   5 372 179,82 zł

 

Okres realizacji projektu:

01.06.2023 – 31.12.2024      

Rekrutacją uczestniczek/ów do projektu zajmuje się:       

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach, ul. Polna 9, 99–200 Poddębice, pokój 1, 2, 4, 5, 7   
  tel.:  43 678 20 22,   fax.:  43 678 92 13,   e-mail: lopo@praca.gov.pl,
  strona www.:  https://poddebice.praca.gov.pl   

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn.  

                                                             www.mapadotacji.gov.pl 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-20 17:28przez:
Opublikowano:2024-02-20 17:44przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:328

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo